Het drinken van bier en sterke drank is gekoppeld aan verhoogde niveaus van visceraal vet of buikvet – het schadelijke type vet dat wordt geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en andere gezondheidscomplicaties. Maar, blijkt uit een nieuwe studie, bij het drinken van wijn is dat verband er niet. Het drinken van rode wijn houdt zelfs verband met lagere niveaus van buikvet.

Hoewel de consumptie van witte wijn geen invloed had op de niveaus van visceraal vet, toont het onderzoek wel aan dat het met mate drinken van witte wijn zijn eigen unieke gezondheidsvoordeel voor oudere volwassenen kan bieden: dichtere botten. De wetenschappers vonden een hogere botmineraaldichtheid bij oudere volwassenen die met mate witte wijn dronken. En ze vonden niet hetzelfde verband tussen bier- of rode wijnconsumptie en botmineraaldichtheid.

Voor de studie werden gegevens van 1.869 blanke volwassenen variërend in leeftijd van 40 tot 79 jaar gebruikt die demografische, alcohol-, voedings- en levensstijlfactoren rapporteerden via een touchscreen-vragenlijst. Vervolgens verzamelden de onderzoekers lengte-, gewichts- en bloedmonsters van elke deelnemer en maten ze de lichaamssamenstelling met behulp van een directe meting die dual-energy X-ray absorptiometry wordt genoemd. Ten slotte gebruikten ze een statistisch programma om de relaties tussen de soorten alcoholische dranken en lichaamssamenstelling te onderzoeken.

Tegenstrijdigheden

Veroudering gaat vaak gepaard met een toename van het problematische vet dat kan leiden tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, evenals met een afname van de botmineraaldichtheid. Dat heeft belangrijke gevolgen voor de gezondheid, aangezien bijna 48 procent van de Vlamingen overgewicht heeft (significant meer mannen (55 procent) dan vrouwen (42 procent) overigens.

Het hebben van hogere niveaus van lichaamsvet is consequent in verband gebracht met een verhoogd risico op het krijgen van veel verschillende ziekten, waaronder hart- en vaatziekten, bepaalde soorten kanker en een hoger risico op overlijden.

Alcohol wordt al lang beschouwd als een mogelijke drijvende factor voor de obesitas-epidemie. Toch hoort het publiek vaak tegenstrijdige informatie over de mogelijke risico’s en voordelen van alcohol. Daarom hoopten de onderzoekers een aantal van deze tegenstrijdigheden te kunnen ontwarren.

Nog tegenstrijdigheden

Er zijn veel biologische en omgevingsfactoren die bijdragen aan overgewicht of obesitas. Alcoholgebruik kan een factor zijn, hoewel er andere onderzoeken zijn die geen duidelijke verbanden hebben gevonden tussen gewichtstoename en alcoholgebruik.

Een reden voor de inconsistenties zou kunnen liggen in het feit dat veel van het eerdere onderzoek alcohol traditioneel als een enkele entiteit heeft behandeld in plaats van de effecten van bier, rode wijn, witte wijn, champagne en sterke drank afzonderlijk te meten. Maar zelfs als het op deze manier wordt uitgesplitst, levert onderzoek gemengde berichten op.

Een onderzoek heeft bijvoorbeeld gesuggereerd dat het drinken van meer bier bijdraagt ​​aan een hogere taille-tot-heupverhouding, terwijl een ander onderzoek concludeerde dat gezonde volwassenen na een maand gematigd bier drinken geen significante gewichtstoename hadden. Maar uit de nieuwe data blijkt dus wel degelijk dat bier en sterke drank geen zegen voor je buik(vet) zijn.

Bron: businessam