Beste leden,


We zouden het voorbije jaar liefst zo snel mogelijk willen vergeten, maar ik ben zeker dat we
het nog lang gaan onthouden. Behalve enkele activiteiten tot net vóór de lockdown in maart
hebben we noodgedwongen onze hele agenda afgevoerd.
Aan fruit & druiven was er nochtans geen gebrek en mout was zonder probleem verkrijgbaar.
Alleen mochten we er samen niets mee doen.
Vandaag staan we er nog niet beter voor, het virus is nog niet overwonnen. Vandaar dat het
Bestuur voor 2021 nog niets gepland heeft en dat er vóór de zomer niet veel verwacht moet
worden.
Om dit toch enigszins te compenseren heeft het Bestuur beslist om uw lidmaatschap 2021
gratis te verlengen. Het V.A.W. heeft ons laten weten dat het lidgeld 2021 tot ⅓ wordt
verminderd, 6 i.p.v. 18€, de Gilde zal dit voor haar rekening nemen.
Tot slot wenst het Bestuur u ondanks alles en meer dan ooit prettige feestdagen. Het zal in
klein comité zijn, maak het gezellig en blijf gezond.

Voor het Bestuur,


Louis Leten, Voorzitter