Jenever, whisky, cognac: het zijn maar enkele van de meest bekende sterkedranken of distillaten. Al rond 3000 voor Christus gebruikten de Egyptenaren wellicht als eersten een distilleerkolf, al werd die toen nog aangewend voor parfums en maquillage. In 465 voor Christus gaf niemand minder dan Hippocrates aan zeelui de raad om zeewater te distilleren om er zoet water van te maken.

https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/353/de-kunst-van-het-distilleren