In het uiterste zuidwesten van Spanje, niet ver van de straat van Gibraltar, ligt het stadje Jerez de la Frontera.
Het gebied rondom dit stadje is de enige plaats ter wereld waar sherry geproduceerd mag worden.
Waarschijnlijk introduceerden de oude Phoeniciërs (uit het huidige Libanon) de wijnbouw in het gebied.
De naam sherry is de Engelse verbastering van Sherish, de oude Moorse naam voor Jerez de la Frontera.

Uit archiefstukken blijkt dat wijn uit Jerez – een voorloper van de huidige sherry – al in het jaar 31 na Chr. naar Rome werd geëxporteerd. In de 12e eeuw was de drank niet alleen populair in Italië, maar ook in een groot aantal andere Europese landen. In de 16e eeuw werd het een geliefde en gewaardeerde wijn onder welgestelde lieden aan de verschillende hoven. In deze periode vestigden veel Engelse en Nederlandse sherryhandelaren zich in het gebied rondom de havenstad Cadiz. Ook in latere eeuwen bleef sherry een gerespecteerde drank onder de adel en andere mensen van stand. Om een continue kwaliteit van de wijn te garanderen en imitatie tegen te gaan, stelde de Spaanse regering strenge regels op waaraan de wijn moest voldoen. In 1733 werden de eerste voorschriften vastgelegd over de manier van oogsten, het rijpingssysteem, de eigenschappen van de vaten en de verkoop van sherry.

Aan het begin van de 18e eeuw ging het beter dan ooit met de sherryproductie. Er werden veel nieuwe wijngaarden aangeplant. De internationale handel werd efficiënter en commerciëler ingericht. De grote beroemde bodega’s (sherryhuizen) werden in diezelfde periode opgericht. Tot het einde van de 19e eeuw ging het de sherryhandelaren voor de wind. Maar in 1894 werd Jerez getroffen door de Europese druifluisepidemie. In een periode van 4 jaar tijd werden praktisch alle wijngaarden vernield door dit ongedierte.

Het duurde decennia voordat de sherryproducenten hun belangrijke positie in de (inter)nationale markt heroverden. In de jaren na de tweede Wereldoorlog ging het gestaag beter met de regio: tussen 1944 en 1979 steeg de jaarlijkse sherryproductie van 135.000 hectoliter naar maar liefst 1,5 miljoen hectoliter. De huidige jaarproductie ligt op ongeveer 750.000 hectoliter. De laatste decennia investeert de sherryindustrie veel in innovatieve technieken en het ontwikkelen van nieuwe exclusieve soorten sherry.