Deze spreuk blijkt een hardnekkige mythe. De volgorde waarin je alcoholische drankjes drinkt, heeft geen invloed op je kater de dag nadien. Dat blijkt uit een studie van Duitse onderzoekers aan de Universität Witten/Herdecke in het wetenschappelijk vakblad  American journal of clinical nutrition.

Gezondheid

Voor hun onderzoek lieten zij negentig proefpersonen tussen 19 en 40 jaar, waarvan de helft vrouwelijk was, uitproberen of er in het gezegde ‘bier na wijn geeft venijn’ en ‘wijn na bier geeft plezier’ waarheid zit. Met deze mooie geste wilden ze nagaan in welke mate het combineren van drankjes – eerst wijn of bier of omgekeerd – een invloed heeft op hoe belabberd je jezelf voelt de dag erna.

De deelnemers werden verdeeld over drie groepen. De eerste groep kreeg eerst een paar pinten (zo’n 1,1 liter) voorgeschoteld en mocht dan vier grote glazen witte wijn drinken. In de tweede groep verliep het net andersom. De laatste groep dronk ofwel enkel bier, ofwel enkel wijn.

Na het avondje drinken, werd elke proefpersoon geobserveerd tijdens hun slaap. Bij het ontwaken werd aan hen gevraagd om aan te geven hoe sterk hun kater was. Hierbij werd ook rekening gehouden met verschillende symptomen zoals hoofdpijn, uitdroging, vermoeidheid, maag- en darmklachten en gevoeligheid voor licht.

Wat blijkt? De intensiteit van de katers verschilde niet belangrijk van elkaar. “We kunnen niet bewijzen dat het drinken van bier en daarna pas wijn, mildere klachten geeft”, aldus hoofdonderzoeker Jöran Köchling. Er zijn wel twee andere factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van een kater: hoe dronken voel je jezelf tijdens het drinken en moet je al dan niet braken? Hoe hoger de score op deze twee criteria, hoe zwaarder de kater. “Dat zijn de waarschuwingssignalen waaraan je aandacht moet schenken als je alcohol aan het consumeren bent.”

Bron: nieuwsblad.be