Naar goede gewoonte sloot onze gilde het voorbije werkjaar af met een ledenfeest. Met 29 aanwezige leden en partners mochten we aanschuiven aan een mooi versierde feesttafel voor een 4-gangendiner en een gezellige babbel.
Vooraf werden we vergast op een lekker aperitiefje met warme en koude hapjes. De voorzitter heette iedereen welkom en schetste in het kort het voorbije jaar. Ook dankte hij iedereen die zijn steentje, op welke manier ook, had bijgedragen bij het slagen van de verschillende activiteiten.
Uiteraard zorgde het bestuur bij het lekkere diner ook voor bijpassende wijntjes. Voldaan van spijs en drank en nog nagenietend van een gezellige babbel met de tafelgenoten, ging iedereen in de late avond goedgeluimd naar huis.
We zien al uit naar het ledenfeest van volgend jaar.
Tot dan, ‘bij leven en welzijn’.