De kelderactiviteit van 12 mei begon voor de bestuursleden met een onaangename verrassing. Bij het binnengaan van de gildekelder stonden zij plots met de voeten in het water. De stortvloed van de late namiddag had door het niet aanslaan van de dompelpomp onze kelder onder water gezet . Met vereende krachten werd het euvel snel opgelost. Na te zijn bekomen van dit intermezzo, staken ze samen de handen uit de mouwen om de rekken in de wijnkelder onder handen te nemen (reinigen en ontsmetten). Ook werd het laatste bierbrouwsel na de hergisting op fles naar zijn voorlaatste rustplaats gebracht. Op het einde van de avond werd alles klaargezet voor de degustatiestand op de Boerenmarkt Veltem.