Met een geslaagd ledenfeest nam onze gilde op gepaste wijze afscheid van het voorbije werkjaar. Het bestuur trakteerde ons vooraf op een uitgebreide receptie met alles d’erop en d’eraan.
Aansluitend mochten we met de 42 opgekomen leden (en partners) aanschuiven aan een mooi versierde tafel voor een lekkere 4-gangendiner en een gezellige babbel.
De voorzitter heette iedereen welkom en schetste in het kort het voorbije jaar. Ook dankte hij iedereen die zijn steentje, op welke manier ook, had bijgedragen bij het slagen van de verschillende activiteiten.
Dit jaar mochten we ook onze ‘peter’, schepen Jo Declercq in ons midden verwelkomen. Ook hij nam even het woord en beschreef onze gilde als één van de meest actieve verenigingen van de gemeente.
Uiteraard zorgde het bestuur bij het lekkere diner ook voor bijpassende wijntjes, waardoor het feest niet meer stuk kon.
Voldaan van spijs en drank en nog nagenietend van een gezellige babbel met de tafelgenoten, ging iedereen in de late avond goedgeluimd naar huis.
We zien al uit naar het ledenfeest van volgend jaar.
Tot dan, ‘bij leven en welzijn’.