De Trappistenbieren zijn één van de meest bekende producten die de Trappistenabdijen vervaardigen en commercialiseren.
Een Trappistenbier is iets anders dan een abdijbier, want van alle bieren ter wereld, mogen er maar twaalf bieren de naam ‘trappist’ dragen: de bieren van Achel, Chimay, Koningshoeven (La Trappe), Mont des Cats, Orval, Rochefort, Westvleteren, Westmalle, Stift Engelszell (Gregorius en Benno), Zundert, Spencer en Tre Fontane
Hiervan dragen elf Trappistenbieren het logo “Authentic Trappist Product”:
Achel, Chimay, La Trappe (NL), Orval, Rochefort, Westmalle, Westvleteren, de bieren van Stift Engelszell en van Zundert (NL), Spencer (USA) en Tre Fontane (IT). De Mont des Cats mag dit logo niet dragen omdat het niet ter plaatse, maar in de abdij van Chimay wordt gebrouwen.
Een ’trappist’ krijgt het logo slechts als het voldoet aan een aantal strenge criteria eigen aan dit logo:

  • Het bier wordt gebrouwen binnen de muren van een trappistenabdij of in haar nabijheid.
  • De brouwerij moet in haar geheel duidelijk blijk geven zowel van een onbetwistbare band van ondergeschiktheid t.o.v. het klooster alsook van een bedrijfscultuur die eigen is aan het monastieke levensproject. Het bier moet worden gebrouwen door de monniken of onder hun toezicht.
  • De brouwerij heeft niet als doel winst te maken. De inkomsten zorgen voor het levensonderhoud van de monniken en het onderhoud van de abdij en haar omgeving. Wat overblijft, schenken ze aan caritatieve doelen, aan sociale werken en aan mensen in nood.

Trappistenbrouwerijen leven strikt alle normen na op het vlak van veiligheid, gezondheid en voorlichting van de consument. En de stijl van de communicatie en reclame is er een van eerlijkheid, soberheid en ingetogenheid die past bij de religieuze omgeving waarin de bieren worden gebrouwen.
 
Enkel de leden van de Internationale Vereniging Trappist kunnen een aanvraag indienen voor toekenning van het logo “AUTHENTIC TRAPPIST PRODUCT” voor een product (bijvoorbeeld een likeur) of voor een categorie van producten (heel het gamma van likeuren) dat door de betrokken abdij wordt geproduceerd.
Na ontvangst van de logo-aanvraag, zullen de voorzitter en de bestuursleden van de IVT een evaluatieprocedure in gang zetten. Deze kan meerdere maanden in beslag nemen. De procedure omhelst de samenstelling van een uitgebreid dossier, een plaatsbezoek ter controle van de productieregels en kwaliteitseisen vanwege de IVT, en uiteraard ook een degustatie van de betrokken producten.
Aan het eind van de procedure zal de Raad van Bestuur van de IVT beslissen om het logo “AUTHENTIC TRAPPIST PRODUCT” al dan niet toe te kennen aan de betrokken producten.
Deze ATP-licentie geldt voor vijf jaar.
Het begunstigde klooster engageert zich om alle voorwaarden na te leven die uitgedrukt zijn in de Reglementen van Inwendige Orde van de IVT.
Bron: www.trappist.be