Ook dit jaar was de opkomst voor onze traditionele Kaas- en Wijnavond een groot succes. De mooi gepresenteerde kaas- en fijne charcuterieschotels werden ook dit jaar door de aanwezigen als zeer lekker beschreven.
Het was een gezellige avond waarop we zo’n 300 leden en sympathisanten van onze gilde mochten verwelkomen. Een welgemeende dank aan de leden die door hun inzet hebben bijgedragen aan het welslagen van deze activiteit.