Op onze jaarlijkse appelpersdag kwamen op 11 oktober een zevental leden langs om gezellig onder elkaar hun appeloogst te persen.
Zo’n 300 kg fruit ging door de molen en de pers. Het was een succesvolle en intensieve voormiddag.
Er werd door het bestuur ook appelsap gemaakt voor de Kaas- en Wijnavond van de volgende week.