Op 8 september 2012 opende onze gilde officieel haar nieuwe lokalen. Ongeveer 30 leden en verschillende familieleden en vrienden waren voor deze gelegenheid afgezakt naar het Oud Gemeentehuis om samen deze opening te vieren. Het werd dan ook, hoe kan het anders, een echt feest.
Onze voorzitter Geert, dankte de aanwezigen en herinnerde zich dat onze gilde juist 27 jaar bestaat en dat over drie jaar zeker weer zal gefeest worden. Ook dankte hij het gemeentebestuur voor het ter beschikking stellen van de schitterende lokalen en de goede verstandhouding.
Schepen Jo ging dieper in op het engagement van de gemeente om voor de verenigingen van het Ellehuis een nieuwe lokatie met geschikte lokalen te vinden en hij vond dat de gemeente met de nieuwe kelders voor ons de ideale lokalen gevonden had. Hij dankte onze vereniging voor onze positieve werking en ingesteldheid, steeds bereid om de gemeente bij allerlei gelegenheden bij te staan.
Marcel Penders van hoofdbestuur VAW prees onze vereniging met al onze inzet en activiteiten ondanks het relatief klein ledenaantal. Voorts dankte hij het gemeentebestuur voor de prachtige locatie, een must voor de goede werking van een gilde. Nadien werd door schepen Jo en de kleinzoon van Marcel Penders de druivenrank doorgeknipt waarna de aanwezigen een rondleiding in de kelders kregen en er natuurlijk ook werd gezorgd voor een drankje.
Een leuke wetenswaardigheid is dat onze vorige locatie, het Ellehuis, vroeger de plaatselijke school van Delle was, terwijl we nu met onze nieuwe wijnkelder gehuisvest zijn in de oude kelder van wat oorspronkelijk een leraarswoning was. De Lipsevallei blijft dus symbolisch bij haar ‘onderwijzend’ karakter.
Foto’s: Patrick Vandenhaute
 
[URIS id=1750]