KURK

Kurk is het product van de kurkeik (Quercus suber).
De meest kurkeiken groeien in het middellands zeegebied over een oppervlakte van ongeveer 2.5 miljoen hectaren verspreid over Portugal, Italië, Spanje,Frankrijk, Algerije, Marokko en Tunesië. Portugal alleen al in verantwoordelijk voor meer dan 50 % van de wereldproductie.
Kurkeiken kunnen tot 250 à 300 jaar oud worden. Een allereerste oogst kan pas gebeuren na 20 jaar. Deze eerste oogst is de “maagdenkurk” en heeft een vrij onregelmatige structuur. Nadien kan er ongeveer om de 9 à 10 jaar geoogst worden. Dit gebeurt in de maanden juli/augustus. De kurkschors moet dan een minimale dikte van 2.5 cm hebben. Elke boom kan tot enkele honderden kilo’s opbrengen.De kurkeik staat onder vrij strenge bescherming in Portugal. De eerst wetten hierover dateren reeds uit de XIV eeuw.
Door de stijgende vraag naar kurk zal men helaas vlugger oogsten dan voorheen, waardoor de boom dan weer aangetast kan worden door bepaalde ziektes. Dit leidt dan weer tot hogere prijzen voor natuurkurken. De gecompacteerde kurken (gemaakt van vermalen natuurkurk) zijn dan ook een goedkoper doch volwaardig alternatief. Kurk ontbindt niet gemakkelijk als afval en kan dus beter hergebruikt worden. Het verliest, in tegenstelling tot sommige andere recycleerbare materialen, niets van zijn kwaliteiten door het proces van vermalen en granuleren. Door kurken te hergebruiken kunnen we met De Lipsevallei in beperkte mate ecologische problemen in de boomgaarden met kurkeiken vermijden.
Sedert ongeveer 2003 verzamelen we de gebruikte kurken van de gilde en van onze leden. We zitten nu ongeveer aan zo’n 500 liter (zie bijgevoegde foto). Ter gelegenheid van ons 25 jarig bestaan (juni 2010) gaan we deze voorraad overmaken aan het containerpark Ecowerf te Herent. Uiteraard willen we gepaard laten gaan met een “press-moment”. We hopen dat ROB-tv en/of plaatselijke correspondenten enige aandacht zullen willen hebben voor inzamelactie en hierdoor andere mensen ook een duit kurk in het zakje willen doen.
Tijdens ledenvergaderingen kan je steeds je oude kurken afgeven !!